Current Board of the Huixian Earthquake

Engineering Foundation

(2013-present)

 

Honorary President:

SONG, Ruixiang

 

 

 

 

Honorary Members:

LIU,Yuchen

YU, Shayan

CHEN, Houqun

HU, Yuxian

HUANG, Wei

LIAO, Zhenpeng

LIN, Gao

WANG, Guangyuan

XIE, Lili

ZHENG, Zhemin

ZHOU, Fulin

OU, Jinping

REN, Nanqi

XIONG, Jianguo

WANG, Qianxin

WU, Yikang

Sheldon Cherry

DONG, Weimin

LEE, George C.

LIU, Shi-Chi

SPENCER, Billie Jr.

WANG, Zifa

IWAN, Wilfred D.

ANDERSON, William

FILIATRAULT, Andre

 

 

 

 

President:

QI, Xiaozhai

 

 

 

 

Vice President:

SUN, Baitao

TAO, Xiaxin

ZHANG, Mengping

 

 

Secretary General:

Zhang, Mengping

 

 

 

 

Directors:

QI, Xiaozhai

SUN, Baitao

TAO, Xiaxin

ZHANG, Mengping

YU, Lihe

WANG, Lanmin

WANG, Yayong

LIU, Sijiu

LIU, Jingbo

DU, Xiuli

LI, Shanyou

LI, Xiaojun

LI, Hongnan

LI, Hui

YANG, Xueshan

ZHANG, Minzheng

CHEN, Guoxing

JIN, Xing

ZHENG, Jilie

MENG, Shangjiu

HU, Chunfeng

YUAN, Yifan

HUANG, Haohua

Cui, Jie

BO, Jingshan

 

 

 

 

Secretariat:

DAI, Junwu

WANG, Haibo

 

 

 

 

Supervisor:

WANG, Chunsheng

XIE, Yun